wradlib.io.backends.IrisBackendEntrypoint.name

IrisBackendEntrypoint.name = 'wradlib-iris'